Velg riktig maskin

Hvilken prøvetaker skal jeg velge? Hva er mitt behov?


Det er mange ting å tenke på når man skal velge en prøvetakerløsning, vi forsøker her å komme med et par gode tips om hva som er lurt å tenke på.

I de aller fleste tilfellene kan en av standardmaskinene brukes, men det er alltid lurt å tenke gjennom fremtidige behov.

Stasjonær eller portabel?

Skal maskinen stå fastmontert på et sted eller er det ønskelig å bruke maskinen flere steder?

Har man strøm tilgjengelig eller må maskinen ha batteridrift? 


Medie:

Hvordan er vannet som det skal tas prøver fra?

Er det klebrig eller krystalliserende bør det vurderes vannspyling for å underlette renholdet av maskinen.

Er det mye fett eller avleiringer vil en kapasitiv nivåsensor være å foretrekke.


Doseringssystem

Hvor skal vannet hentes fra?

Skal de hentes fra en kum, grøft eller basseng så er et vakumsystem best.Dette er også den aller vanligste løsningen .

Her må man også tenke på løftehøyden fra vannoverflaten til maskinens innløpspunkt.

Opp til ca 7 meter går fint, er det høyere må det vurderes andre løsninger. 


Skal prøven derimot tas fra et rør eller tank som er trykksatt så bør det velges et system med ventiler eller et gjennomstrømningssystem. 


Er mediet svært korrosivt, giftig eller skadelig på annen måte bør man vurdere et lukket sleidesystem


Prøveflasker:

Hvilke prøveflasker skal benyttes og hvilket materiale og størrelse har de? 

Skal det være en eller flere flasker?

Velger man flere så behøver ikke maskinen å tømmes hver dag, og kan f.eks stå over en helg eller noen helligdager uten tilsyn fra driftspersonell.


Kjøling:

Riktig oppbevaring av vannprøvene er viktig og sikrer at analysene blir sannferdige.

Inneholder prøvene organisk materiale skal de alltid oppbevares kjølig mellom 2 og 5 grader C.

Vår anbefaling er alltid en stasjonær maskin med integrert kjøling, da har du full kontroll med temperaturen i skapet og kan dokumentere riktig oppbevaring.

Du er i tillegg forberedt for evnt framtidige krav om temperaturlogging.


Omgivelser/miljø:

Står maskinen utsatt til bør maskinen beskyttes mot vær og vind.

Er det et korrosivt miljø med mye vannsprut, sjøvann eller svovelgass fra avløpsanlegget bør det vurderes ekstra korrosjonsbeskyttelse.

Er området maskinen står i definert som eksplosjonsfarlig/ ATEX sone er de spesielt viktig at alt utstyr er godkjent for dette. 


Styring/kommunikasjon:

Er det ønske om fjernbetjening av maskinen?

Alle våre prøvetakere er kontruert for å styre seg selv. 

I standarutførelse finnes det mulighet for å ta ut et alarmsignal og inngang for puls eller mA-signal fra vannmåler. 


Maskinene kan leveres med tilleggsmoduler som gir flere muligheter for fjenstyring og overvåking, også via mobilnettet.