Distribusjon

Ofte er det nødvendig eller praktisk å kunne fordele vannprøvene til flere flasker.

Ved å velge en prøvetaker med automatisk distribusjon kan  maskinen arbeide i flere dager på egen hånd uten behov for å tømme prøveflaskene. 

For eksempel vil en prøvetaker med 4 flasker kunne arbeide gjennom hele helgen (Fredag-Mandag) og fylle en flaske pr dag (døgnblandeprøve) uten behov for tømming. Perfekt på anlegg uten fast bemanning. 

Det finnes standardløsninger for opp til 24 flasker, og spesialløsninger for mange flere. 

Du bestemmer selv i programoppsettet hvor lenge eller hvor mange prøver som skal sendes til hver flaske.

Distributørsystemer :


Direkte distribusjon:

Vannprøven føres direkte ned i prøveflasken via slange. Brukes når man har kun 1 flaske.

Karusell, direkte distribusjon:

Roterende arm fordeler vannprøven direkte ned i ønsket flaske. Brukes normalt fra 2-4 prøveflasker, men spesialløsninger finnes også.

Karusell, distribusjonsbrett:

Roterende arm fordeler vannprøven ned i et distribusjonsbrett med innstøpte kanaler som leder prøven til riktig flaske. Brukes fra 8-24 flasker.


XY-koordinator:

Motordrevet distributør som flyttes i både X og Y aksen og fordeler prøven direkte ned i ønsket flaske. Brukes fra 6-24 flasker.