Nivåsystem

Nivåmåling er en viktig del av doseringssystemet og gir signal om å stoppe pumpen når vannet når nivåelektrodene. 


Det er også nivåelektrodene som gir alarm dersom nivået i doseringskammeret ikke når elektrodene innenfor oppsatt tid (skyldes i hovedsak tett sugeslange eller manglende vakum) 


Elektrodene krever rengjøring ved jevne mellomrom for å ha god kontakt med vannet og er en enkel, velprøvd og rimelig løsning. 

Dersom vannet har lav konduktivitet, er sterkt forrurenset med mye slam, fett eller gir beleggdannelse/krystallisering bør det vurderes å bruke en berøringsfri nivåsensor (kapasitiv sensor)Nivåelektroder (standardløsning)

Vår standardløsning.

2 elektroder i rustfritt stål er montert i doseringskammerets topp og gir signal såsnart det kommer i konatt med vannet.


Fordeler:

Enkelt, velprøvd og rimelig system


Ulemper:

Krever rengjøring

Krever en viss konduktivitet i vannet (kan justeres i servicemenyen).

Er utsatt for belegg eller krystallisering framediet

Kapasitiv sensor (berøringsfri)

Opsjon. 

En kapasitiv sensor monteres utenfor doseringskammeret og registrerer når vannet når riktig nivå. 


Fordeler: 

Helt berøringsfritt

Krever ikke rengjøring

Kan brukes på medier med lav konduktivitet.


Ulemper: 

Dyrere løsning