Kjøling

En god vannprøve skal ha god oppbevaring. 


Er det organiske materialer i vannprøvene skal de oppbevares kjølig, mellom 2-5 grader Celcius. 


Temperaturvariasjoner : 

Blå kurve:          Temperatur på vannprøven

Rød kurve:         Lufttemperaturen i kjølekabinett

Grønn kurve:    Temperatur i kjølekompressorens fordamper

Stasjonære prøvetakere, type SPxx: 

Alle våre stasjonære prøvetakere, type SPxx har integrert kjølekompressor med temperaturovervåking.

Maskinen har 3 temperatursensorer; en sensor i kjølerommet, en sensor som måler temperaturen i kjølekompressorens fordamper og en sensor som måler omgivelsetemperatur.

Portable prøvetakere, type TP5C/P : 

Portable prøvetakere av type TP5C og TP5P kan utstyres med 2 forskjellige kjølebokser, en passiv og en aktiv.

Den passive er beregnet for bruk med fryseelementer og er beregnet for kortvarig bruk ute i felt. 

Den aktive kjøleboksen har innebygd kjølekompressor og kan drives av hhv 12V fra batteriet eller 230VAC. Vi anbefaler bruk av nettspenning da det ikke belaster batteriet. 


Frittstående kjøleskap T1400 

T1400 kjøleskap er beregnet nettopp for bruk sammen med vannprøvetakere. og passer godt sammen med vår vegghengte modell TP5W.

Med sitt rustfrie kabinett, høye el.sikkerhet og forsterkede termostatstyring og kjølekompressor er dette riktig løsning.

Skapet har gjennomføring for utløpsslange fra prøvetaker i topp.