Signalinngang fra vannmåler mengdeproporsjonal prøvetaking

Prøvetakeren kan ta mengdeproporsjonale prøver styrt fra eksternt signal.


Dette brukes bl.a ved mengdeproporsjonal prøvetaking der det tas en prøve basert på et pulssignal fra en mengdemåler. 


Prøver kan også tas basert på et analogt 4-20mA signal.En annen funksjon er hendelsestyrt prøvetaking, der tas det prøver ved faste intervaller så lenge prøvetakeren mottar signal, f.eks fra en pH-transmitter. 
Tilkobling til portable prøvetakere, samt TP5W:


Tilkobles via plugg i front av styrepanelet. 

Om ønskelig kan det leveres en ferdig 10 m signalkabel med passende plugg i en ende og frie kabellender i andre enden. 


Tilkobling til stasjonære prøvetakere:


Tilkobles til rekkeklemme, se respektive koblingsskjema for din modell.