Spyling


Luftspyling

For å sikre en representativ prøvetaking er det viktig at ikke partikler og vann blir liggende igjen i sugeslangen eller prøvekammeret. 


Derfor er alltid første trinn i prøveprosessen gjennomblåsing av sugeslangen med trykkluft.

Varigheten av gjennomblåsingen kan enkelt justeres i programoppsettet. 


Ved sterkt forrurensede medier som innløp til renseanlegg o.l anbefaler vi også at en andre gjennomblåsing aktiveres. Denne funksjonen er standard, men må aktiveres i programoppsettet. Andre gjennomblåsing skjer etter at prøven er tatt, men før den slippes til prøveflaske. 


Vannspyling

Der man opplever krystallisering eller beleggdannelse i sugeslange og doseringskammer vil gjennomblåsing kanskje ikke være nok. 


De fleste av maskinene kan derfor leveres med vannspyling som opsjon. Spylingen aktiveres ved faste mellomrom og spyler ren både sugeslange, doseringskammer og utløpsslange. Etter gjennomført spyling slippes vannet tilbake til avløp. 


Maskinen må ha vanntilkobling og forbindelse tilbake til avløp. 


Varmtvann

Maskinen kan også leveres med vannvarmer som gir ekstra god effekt med varmtvannsspyling.