Vakum doseringssystem


Vakum doseringssystem er det desidert vanligste systemet.

Det er enkelt, driftssikkert, har svært liten slitasje og krever minimalt med vedlikehold. 

Vakumsystemet gir svært nøyaktig dosering og det er enkelt å justere prøvevolumet. Fordeler: 

Enkelt og velutprøvd prinsipp

Skånsom prøveopphenting

Få bevegelige deler, liten slitasje

Enkelt renhold og vedlikehold

Mulighet for gjennomblåsing av sugeslange både før og etter prøvetaking. 


Ulemper: 

Begrensinger i sugehøyde.

Virkemåte:

1. Klar for prøvetaking

2. Utløpsventil stenger.

Vakumpumpen blåser gjennom sugeslangen for å fjerne partikler i eller foran slangen.

3. Vakumpumpen suger opp vann til  nivåelektrodene registrer væsken. 

Pumpen stopper.


4. Vakumet luftes ut, nivået synker til underkant av doseringsrøret.

Røret har en påtegnet skala mellom 30-300ml og kuttes enkelt til ønsket volum.

5. Utløpsventil åpner og slipper vannet skånsomt ned til prøveflasken.

Dersom sekundær utblåsning er valgt blåses sugeslangen ren før dette punket.