Doseringssystemer

Vakumsystem

Det vanligste systemet.

Driftssikkert og med minimal slitasje. prøven suges opp fra kum, grøft e.l.

Slangepumpe 

Enkelt system for å suge opp prøver fra kum. Minus for noe mere slitasje og mindre nøyaktig dosering. 

Vakum, variabelt volum

Med automatisk justering av prøvevolum. 

Prøven suges opp fra kum, grøft e.l.

Keramisk sleide

Lukket system for giftige eller skadelige medier. 

Gjennomstrømningssystem

Brukes der man har mulighet for å ta ut en delstrøm av mediet.

Trykksatt system

System for prøvetaking fra trykksatte rør