Slangepumpe


Tidligere var slangepumper det mest brukte systemet for prøvetakere, men er for det meste erstattet av vakumpumper i Europa i dag. I USA er slangepumper fortsatt mye i bruk. Det er også enkelte applikasjoner der en slangepumpe egner seg bedre, f.eks der man ønsker store volum pr prøve.

Slangepumpe er enkelt, driftssikkert, og velprøved, men har noe mer slitasje og krever litt mere vedlikehold. 

Slangepumper har mulighet for store prøvevolum ,men har en noe mer unøyaktig dosering av prøvevolumet. Fordeler: 

Enkelt og velutprøvd prinsipp

Valiabelt prøvevolum er mulig

Mulighet for gjennomblåsing av sugeslange både før og etter prøveetaking. 


Ulemper: 

Flere bevegelige deler, noe slitasje på slange og impeller. 

Prøvevolum noe mer unøyaktig og kan påvirkes av temperatur, slitasje etc. 

Virkemåte: