veggmonterte

TP5W

Norges mest brukte prøvetakerVannprøvetaker for vann og avløp

T1400

Kjøleskap spesielt beregnet for bruk sammen med TP5W

Kjøleskap for vannprøver

Tilbehør

Monteringsbraketter, prøveflasker, innløpssiler m.m.

Flasker og tilbehør for vannprøver

Reservedeler

Slanger, ventiler, doseringsrør m.m.