Tilbehør

Veggmonterte prøvetakere TP5W og TP5P

Kjøleskap 

Kjøleskap for vannprøver T1400                           

Brakett for mont. av TP5W på kjøleskap                                          

Kjøledel for TP5P

Passiv kjøledel 10 l flaske (PE) (kan brukses med kjølelementer)

Passiv kjøledel 25 l flaske (PE) (kan brukes med kjøleelementer)


Aktiv kjøledel 10 l flaske (PE)- nettspenning anbefales

Aktiv kjøledel 25 l flaske (PE)-nettspenning anbefales   

Signalkabel

For signal fra mengdemåler, 10m m/plugg

Prøveflaske

10 liter    Polypropylene (PP)                          

25 liter   Polypropylene (PP)                           

Innløpssil

Innløpssil, sugeslange                                       


0900314

0092164
xxxxxxx

xxxxxxx


0900787

0900786


00696440060045

0060046


0900065