Virkemåte

Hva gjør egentlig en automatisk prøvetaker og hvordan fungerer den?

Doseringskammer

Utløpsventil

Kjølekammer

Prøveflaske

Betjeningspanel/ display


Enkelt forklart henter prøvetakeren ut en liten del av vannet som passerer prøvepunktet og lagrer denne i en prøveflaske.

Dette skal skje gjennom strengt definerte regler som stiller krav til bl.a prøvepunkt, sugehastighet, oppbevaring, logging og styring av prosessen.Prøvetakerens består i hovedprinsipp av en sugeslange, et doseringssystem, en prøveflaske og et kjølesystem, pluss en styremodul. Prøvetakingens faser:  (Gjelder vakumsystem)


Pumpen blåser luft ut sugeslangen for å fjerne evnt partikler og vann,  i eller foran sugeslangen.

Deretter suges vannet gjennom sugeslangen og fyller opp doseringskammeret.

Når doseringskammeret er fullt stopper pumpen. 

Vakumet slipper og vannet  synker rolig ned til nedre nivå av doseringsrøret. 

Deretter slippes vannet forsiktig ned i prøveflasken. Vakumsystemets virkemåte:

1. Klar for prøvetaking

2. Utløpsventil stenger.

Vakumpumpen blåser gjennom sugeslangen for å fjerne partikler i eller foran slangen.

3.  Vakumpumpen suger opp vann til  nivåsensoren registrerer at doseringskammeret er fullt. Pumpen stopper.


4. Vakumet slippes og nivået synker til underkant av doseringsrøret. Røret har en påtegnet skala mellom 30-300ml og kuttes enkelt til ønsket volum.

5. Utløpsventil åpner og slipper vannet ned til prøveflaske.