Ventilsystem

Internt i maskinen finnes det en godt gjennomtenkt ventilløsning som skifter pumpens funksjon mellom utblåsing (trykk), vakum og lufteposisjon. Ventilsystemet er patentert av MAXX og gir, som utløpsventilen, dobbel tetning, skånsom behandling av slangen og stabil funksjon. Ventilsystemets funksjon: 

Lufteposisjon

Denne posisjonen slipper vakumet i maskinen og gjør at vannet i doseringskammeret synker ned til nøyaktig underkant av doseringsrøret.

                  Utblåsning (trykk)

Brukes for å blåse ren sugeslangen og doseringskammeret slik at ikke prøven kontamineres av partikler og væske som har blitt hengende igjen i slangen.

Vakum

Suger opp vannprøven.