Utløpsventil

Det finnes mange løsninger for utløpsventilen på prøvetakere, men vi tør å påstå at vår løsning er litt mere gjennomtenkt.


Ventilens oppgave er å blokkere utløpsslangen slik at vakum kan bygges opp i doseringskammeret, deretter holder den utløpet stengt inntil nøyaktig dosering er oppnådd. Om ikke ventilen fungerer så fungerer heller ikke prøvetakeren.


Maxx' utløpsventil er litt ekstra gjennomtenkt:


Først og fremt stenger den utløpsslangen på to steder samtidig slik at dobbel tetning oppnås. Samtidig fordeler det belastningen på silikonslangen og minimerer slitasjen. 


Utløpsventilen er momentstyrt og sørger for en god tetting- alltid. 


En siste smart detalj: Når ventilen åpner, skjer dette gradvis litt etter litt. Dette gir en skånsom behandling av vannprøven og unngår vannsprut og søl rundt flaskene i kjølekammeret.Utløpsventilens funksjon: 

Klar for prøvetaking:


Ventilen stenger og gir dobbel tetting.

(Klemmer to steder på slangen= mindre slitasje) 


Vakum bygges opp og suger opp vannprøven.


Vakumet slippes og vannet synker ned til underkant av doseringsrøret.


Ventilen åpner først litt etter litt før den åpnes fullt. Dette gir skånsom behandling av vannprøven og unngår søl i kjølekammeret.