Tilbehør- transport/montering

Opphengsanordning for kum


Opphengsansordning med kjetting MiniMaxx 

Opphengsanordning med kjetting P6L

Opphengsanordning med kjetting for TP5C

Brakett for kumlokk (alle overstående) 

Transporttralle/ hjul


Transporttralle for MiniMaxx, P6L og T5C

Hjulsett (2 låsbare, 2 svingbare) for SP-serie  0901072

0901073

0900680

09000450900802

0900016