Tilbehør- Dosering/vakumsystem

Doseringsrør


Doseringsrør, 30-300mlDoseringskammer


Doseringskammer, materiale PE

Pakning for doseringskammer, PE

Doseringskammer, materiale glass

Pakning for doseringskammer glass

Kapasitiv nivåsensor (berøringsfri) for PE doseringskammer

Vakumsystem


Slange utløp fra doseringskammer til flaske, silikon

Slange intern vakum/trykk, silikon, TP5W

Slange intern vakum/trykk, silikon SP5S

Luftfilter

Utløpsventil med motor TP5W, TP5C, TP5P, P6L, miniMaxx, SP5B, SP5C

Utløpsventil med motor SP5S/A

Ventilsystem intern, trykk/vacuum: SP5C, SP5S, SP5A

Ventilsystem intern, trykk/vakum: TP5W, TP5C, TP5P, SP5B

Ventilsystem intern, trykk/vakum: MiniMaxx, P6L

Vakumpumpe TP5W

Vakumpumpe SP5B  (serienummer under 46018; bruk 060428)

Vaumpumpe TP5P, TP5C, MiniMaxx, P6L

Vakumpumpe SP5C, SP5S, SP5A0080070
0080044

0069452

030004

069402

09006790069301

0069302

0069335

0060457

0900972

0900971

0900973

0900974

0901144

0060428

0060404

0060489

0900695