Sekundærprøvetakere

Ingen tunge løft, ingen manuell omrøring, ingen gass, ikke noe søl- bedre HMS.

Maxx sekundærprøvetakere

En praktisk løsning som automatiserer innsamling av vannprøvene. 


Operatøren slipper tunge løft når prøveflasker og -containere tas ut av maskinen, det er ikke nødvendig å blande prøvene for hånd, man slipper å tømme over på mindre flasker og man slipper også tømming og rengjøring etterpå. 

Ingen tunge løft, ingen omrøring, ingen ubekvem arbeidsstilling, ingen avgassing, og ikke noe søl. 


En sekundærprøvetaker automatiserer disse oppgavene: 

Vannprøver samles opp i en større dagtank gjennom døgnet/uken. Ved et forutbestemt tidspunkt starter en automatisk omrører som homogeniserer prøven. 

Deretter tas en eller flere sekundære prøver opp fra blandingen og fordeles til en mindre flaske på f.eks 1 liter som enkelt kan tas ut og leveres til laboratoriet. 

Til slutt tømmes dagtanken automatisk, spyles rent og er klar for neste prøvesyklus. 

Den eneste jobben operatøren behøver å gjøre er å ta ut en liten flaske og sende til analyse.

Last ned: 

Virkemåte:

1. Primær prøvetaking

Maxx sekundærprøvetakere fungerer som en standard stasjonær prøvetaker, men med et par tilleggsfunksjoner. 

Prøvene tas på vanlig måte og samles opp i dagtanken (døgnblandeprøve)

2. Omrøring (homogenisering)

Ved ønsket tidspunkt starter en omrøring i dagtanken.

Omrøringen ivaretas av en normert omrører ihht DIN38402-30.

Varighet og hastighet kan justeres i programoppsettet. 

3. Sekundær prøvetaking

Etter omrøring tas ønsket antall prøver fra dagtankens innhold. 

Prøvene tas via et eget doseringssystem og fordeles til en (eller flere) mindre flasker på f.eks 1 liter.

Her er det mulig å ha automatisk distribujon til flere flasker slik at maskinen kan arbeide flere dager uten behov for å tømmes. 

4. Automatisk tømming

Etter avsluttet sekundær prøvetaking åpnes en bunnventil og dagtanken tømmes automatisk. 

Vannet går tilbake til avløp. 

5. Rengjøring

Når dagtanken er tom, spyles den ren med kaldt eller varmt vann. 

6. Klar for ny prøvesyklus

Etter rengjøring lukkes utløpsventilen og maskinen er klar for ny prøvesyklus. 

HMS i praksis

Med sekundærprøvetakeren automatiseres en rekke arbeidsoppgaver. 

Alt operatøren behøver å gjøre er å åpne skapet og ta ut den lille vannprøveflasken.


Ingen behov for å løfte ut en tung container som fort veier 20-30 kg.

Ingen manuell omrøring i 8-tall i x antall omdreininger/minutter.

Prøvene blandes likt hver gang.

Ingen behov for å tømme over i en mindre flaske (eller dyppe flasken ned i containeren)

Ingen behov for å tømme den tunge containeren og rengjøre denne. 

Ingen tunge løft, ingen omrøring, ingen avgassing, ikke noe søl- Bedre HMS.