Rengjøring

Maxx prøvetakere har normalt ingen krav til annet jevnlig vedlikehold enn litt rengjøring. 

Vi anbefaler rengjøring ukentlig, evnt etter avsluttet prøvesekvens.

Rengjøring gjøres med en myk børste, varmt vann og en mild såpe.


Portable og vegghengte:

1. Løsne doseringskammeret med en kvart omdreining med klokken.

2. Ta ut doseringskammer og utløpsslange

3. Rengjør alle komponenter med en fuktig klut, husk nivåelektrodene. Doseingskammer kan vaskes med myk børste og såpevann. 

Stasjonære modeller: 

1. Løsne doseringskammeret med en kvart omdreining med klokken.

Ta ut doseringskammer og utløpsslange.

Rengjøring distributør og prøvekammer


2. Rengjør alle komponenter med en fuktig klut.

NB: Distributørarm skal aldri roteres for hånd.

4. Doseringskammeret festes med en kvart omdreining mot klokken. 

2. Rengjør alle komponenter med en fuktig klut, husk nivåelektrodene.

Doseringskammer kan vaskes med myk børste og såpevann. 

Doseringskammeret festes med en kvart omdreining mot klokken.