Omrøring

I noen tilfeller ønsker man en konstant omrøring av vannprøvene, mens i andre applikasjoner er det ønskelig med en homogenisering av f.eks en døgnblandeprøve før den tas ut for analyse.


Vi har flere muligheter for omrøring.

Felles for alle er at de utføres av en normert omrører som tilfredstiller alle gjeldende krav til blanding. 


Omrøreren dimeensjoneres etter medie, mengde/nivå, prøvebeholderens utforming og volum og hastighet kan justeres.