Montering

Første regel ved montering av prøvetakere er at maskinen skal monteres stabilt

og i vater. 

Dette er viktig for at prøvevolumet skal bli korrekt på hver prøve. 


Sugeslangen skal også monteres i mest mulig rett linje mellom maskinen og stedet der prøven hentes. Unngå bøy på slangen der vann, partikler og luft kan bli liggende igjen.  
 Last ned manual: