Mikroplast, sporing av virus, miljøgifter etc

LVSPE (Large volume solid phase extraction)

LVSPE-prøvetakere

Sporing av mikroplast, virus, miljøgifter etc krever skånsom prøvetaking og utfiltrering fra store volum (opp til 1000liter).

Maxx har lang erfaring fra sporingsprøvetaking, hvert system tilpasses applikasjonen som skal tas prøve fra.