Materialer

I noen tilfeller er det ønskelig med utvidete analyser av vannprøven, f.eks for å se etter spor av tungmetaller, plantevernmidler etc. 

Noen av disse har strenge krav til hvilke materialer som kan være i kontakt med mediet. 


Her er en oversikt over standardmaterialene i våre prøvetakere, har du behov for andre materialer så er det bare å ta kontakt.