Måleprinsipper


De vanligste måleprinsippene som brukes i Norge er tidsstyrt eller mengdeproporsjonalt, men det finnes flere løsninger: 


Tidsstyrt

Prøver med fast volum tas ved bestemte tidsintervaller, f.eks hvert 20 minutt. 
Mengdeproporsjonal

Prøver med fast volum tas ved forskjellige tidrom styrt av mengdemåler, f.eks. for hver 10m3.  Dess større flow dess flere prøver.Mengdeproporsjonal, variabelt volum

Prøver med varierende volum tas ved faste tidsintervaller. Volumet justeres basert på signal fra mengdemåler, dess større flow dess større prøvevolum.


Hendelseproporsjonal

Prøver med fast volum tas ved faste tidsintervaller så lenge en hendelse opptrer, f.eks ved et bestemt nivå, pH eller temperatur. Hendelserelatert

Prøver med fast volum tas kun ved signal.