Olje/ gass

Glimt fra noen av våre mange installasjoner..

Spesialmaskin til gassterminal

Montering, igangkjøring og opplæring av driftspersonell. 

Spesialtilpasset maskin for en av Norges største gassterminaler.

Eksplosjonssikker utførelse med gjennomstrømningssystem for prøvetakingen og spesialutviklet distribusjonssystem for 2 samtidige prøver i kundens egne prøveflasker.

Arbeid på gassterminaler skjer under svært strenge sikkerhetskrav, krever sikkerhetskurs og stiller store krav til forberedelse og planlegging av arbeidet.

Assistanse fra servicetekniker fra Maxx i Tyskland under igangkjøring.