Hvorfor?

Hvorfor skal man bruke en automatisk prøvetaker? Hvorfor kan man ikke bare fylle en flaske fra kummen? 


De europeiske kravene stiller strenge krav til at vannprøvene skal være representative, dvs at de viser et sannferdig tverrsnitt av vannet og partikler som passerer prøvepunktet.

Det er strenge krav til pumpens sugehastighet, minimum 0,5m/sek for å sikre at et utvalg av partikler i alle størrelser blir med i prøven. 

Volumet skal også være nøyaktig det samme i hver prøve slik at man er sikker på at alle prøvene er direkte sammenlignbare. 

Man skal også kunne dokumentere at alle prøvene er tatt på riktig måte og kunne vise fram når de er tatt og at de er oppbevart under riktige forhold. Tidligere ble vannprøver tatt manuelt "på slump" eller med en pumpe uten doseringssystem. Man får da kun et øyeblikksbilde av vannet som passerer, ved å bruke en prøvetaker får man et sammensatt bilde av vannkvaliteten over tid. Vannprøven er "fasit" på hvor godt renseanlegget fungerer, og gir deg  mulighet for å dokumentere kvaliteten på vannet som slippes ut.