Gjennvinningsanlegg

Glimt fra noen av våre mange installasjoner..

Prøvetaker for sigevann i gjenvinningsanlegg

Utfordring: Vannet inneholder mye salter som krystalliserer seg og blokkerer seg i dagens prøvetaker.

Løsning:      Modell SP5B stasjonær prøvetaker med automatisk vannspyling før og etter hver prøve. 


Samme løsning er senere bestilt av flere gjennvinningsanlegg.