Automatisk tømming og rengjøring

Modell SP5A (bildet) er konstruert med en karusell der x antall vannprøver samles over tid og oppbevares under riktige forhold.

Når alle flaskene er fulle tømmes den første automatisk, spyles ren og fylles på nytt. 


Samme prinsipp kan leveres på alle våre stasjonære prøvetakere, uansett antall flasker. 

En automatisk bunnventil tømmer tanken/flaskene og spyledyser rengjør beholderne slik at de er klare for neste periodes prøvetaking. 

Delprøver fra tanken kan enten fordeles automatisk over i mindre flasker (sekundærprøvetaking) eller tappes via en manuell prøvekran i bunn.