Analyse, nivå, flow

Besøk våre hovedsider for ytterligere informasjon om de forskjellige instrumenter og sensorer som vi tilbyr. 


Mange av instrumentene kan integreres i prøvetakerne eller leveres og monteres i tilknytning. 


Mengdeproporsjonal prøvetaking styres fra en vannmåler, her har vi markedets beste utvalg både for fulle og delfylte rør, kanaler, renner elver og grøfter, i tillegg til både stasjonære og portable clamp-on løsninger. 

Flow

Flowmålere for fylte rør

Analyse

pH, tubiditet, konduktivitet, oksygen etc.

Flow, clamp-on

Clamp-on flowmålere for utenpåliggende montering

Analysestasjoner

Komplette analysestasjoner 

Flow

Delfylte rør. renner, kanaler, grøfter og elver

Gassensorer

Gassensorer for de fleste gasser

Nivå 

Nivåmåling og nivåbrytere 


Trykk, temperatur

Mekanisk og elektroniske instrumenter