Analysestasjoner

Ønsker du å måle pH, temperatur, konduktivitet, oksygeninnhold eller andre prøveparametre så kan disse integreres i prøvetakeren. 

Ta kontakt for en løsning som passer din applikasjon.